Διαθέσιμα πακέτα

BASIC
50€/ 6 μήνες
  • • Διάρκεια: 6 μήνες
  • • Καταχώρηση για 1 κατάλογο
  • • Έως 2 αλλαγές ανά 6 μήνες
  • • Αποστολή κάρτας QR code με το λογότυπό σας μέσω email

Επιπλέον προϊόντα - Υπηρεσίες

Μενού